EkumenickýŽalmy58

Žalmy

Naozaj hovoríte spravodlivo, mocipáni?1 Zbor­maj­strovi na nápev: Nezahub! Dávidov pamät­ný zápis.
2 Na­ozaj hovoríte spravod­livo, mocipáni? A súdite podľa práva ľudí?
3 Na­opak, v srdci vy­mýšľate ne­právosť, rukami razíte ces­tu násiliu v krajine.
4 Od­cudzili sa bez­božníci, blúdia od narodenia, od života mat­ky klamú.
5 Majú v sebe jed ako hady. Sú ako hluchá zmija, ktorá si za­pcháva uši,
6 aby ne­počula hlas za­klínača, čarodeja skúseného v zaklínaní.
7 Bože, zuby im po­vyrážaj z úst! Polám chrup levíčatám, Hos­podin!
8 Nech sa stratia ako roz­liata voda! Keď na­mieria, nech sa im šípy otupia!
9 Nech sú ako slimák v rozklade, ako po­tratený plod, čo ne­uz­rel svit sln­ka!
10 Skôr než sa na burine stačia roz­rásť tŕne, sviežej či uschnutej, nech ich zmetie víchor!
11 Po­teší sa spravod­livý, keď uvidí po­mstu, zmočí si nohy v krvi bez­božníka.
12 Ľudia po­vedia: Pred­sa má od­menu spravod­livý. Pred­sa jes­tvuje Boh, čo súdi na zemi.

EkumenickýŽalmy58

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček