EkumenickýŽalmy34,9

Žalmy 34:9

Skús­te a pre­svedčte sa, aký dob­rý je Hos­podin. Blaho­slavený muž, čo sa utieka k nemu. (jod)


Verš v kontexte

8 Hos­podinov an­jel táborí okolo bohaboj­ných a vy­slobodí ich. (tét)
9 Skús­te a pre­svedčte sa, aký dob­rý je Hos­podin. Blaho­slavený muž, čo sa utieka k nemu. (jod)
10 Boj­te sa Hos­podina jeho svätí, lebo tým, čo sa ho boja, nič nechýba. (kaf)

späť na Žalmy, 34

Príbuzné preklady Roháček

9 Teth. Okús­te a vidz­te, že dob­rý je Hos­podin; blaho­slavený muž, k­torý sa utieka k ne­mu.

Evanjelický

9 Okús­te a spoz­naj­te, že dob­rý je Hos­podin! Blaho­slavený je muž, čo dúfa v Neho!

Ekumenický

9 Skús­te a pre­svedčte sa, aký dob­rý je Hos­podin. Blaho­slavený muž, čo sa utieka k nemu. (jod)

Bible21

9 Okus­te a viz­te, jak dob­rý je Hospodin, blaze člověku, jenž doufá v něj!

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček