EkumenickýŽalmy43

Žalmy

Obháj moje právo, Bože1 Ob­háj moje právo, Bože, a ujmi sa môj­ho sporu s neverným ľudom! Za­chráň ma pred ľs­tivým a pod­lým človekom!
2 Ty si mi, Bože, útočis­kom. Prečo si ma za­vr­hol? Prečo mám chodiť v smútku pre ú­tlak ne­priateľa?
3 Zošli svoje svet­lo a svoju prav­du, nech ma vedú! Nech ma do­vedú na tvoj svätý vrch, k tvojim príbyt­kom.
4 Po­tom pri­stúpim k Božiemu ol­táru, k Bohu svojej rados­ti; za­plesám a na har­fe ťa budem oslavovať, Bože, môj Bože!
5 Prečo si skľúčená, moja duša, prečo sa znepokojuješ? Čakaj na Boha, ešte mu budem ďakovať, svoj­mu Spasiteľovi, svoj­mu Bohu.

EkumenickýŽalmy43

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček