EkumenickýŽalmy54

Žalmy

Pomôž mi, Bože, pre svoje meno1 Zbor­maj­strovi pri hre na strunovom nás­troji. Dávidov po­učný žalm,
2 ktorý vznikol, keď Zífania prišli a oznámili Sau­lovi: Dávid sa skrýva u nás.
3 Po­môž mi, Bože, pre svoje meno, svojou mocou pri­súď mi právo!
4 Počuj, Bože, moju mod­lit­bu, počúvaj reči mojich úst!
5 Po­vs­tali totiž proti mne cudzin­ci, na život mi siahajú násil­níci, čo neberú ohľad na Boha. — Sela —
6 Boh mi však po­máha, Pán ma ud­ržiava pri živote.
7 Zlo nech sa ob­ráti na tých, čo po mne sliedia! Znič ich, lebo ty si ver­ný!
8 Ochot­ne ti budem obetovať a zvelebovať tvoje meno, Hos­podin, lebo je dob­ré.
9 Veď on ma vy­tr­hol z každého súženia a moje oko sa môže zvysoka dívať na ne­priateľov.

EkumenickýŽalmy54

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček