EkumenickýŽalmy34,14

Žalmy 34:14

Chráň si teda jazyk pred zlom, svoje pery pred lživými rečami, (sámek)


Verš v kontexte

13 Kto je ten muž, čo si obľúbil život a miluje dni, v ktorých by zažil dob­ro? (nún)
14 Chráň si teda jazyk pred zlom, svoje pery pred lživými rečami, (sámek)
15 od­vráť sa od zla, konaj dob­ro, hľadaj po­koj a usiluj sa oň! (ajin)

späť na Žalmy, 34

Príbuzné preklady Roháček

14 Nun. Strež svoj jazyk a zdŕžaj od zlého a svoje rty, aby nehovorily les­ti!

Evanjelický

14 Chráň si jazyk pred zlým a svoje pery od lživých rečí;

Ekumenický

14 Chráň si teda jazyk pred zlom, svoje pery pred lživými rečami, (sámek)

Bible21

14 Pak tedy chraň svůj jazyk před zlem, ve tvých rtech ať není žádná lest.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček