EkumenickýŽalmy34,17

Žalmy 34:17

Hos­podin čelí zločin­com, aby vy­hladil ich pamiat­ku zo zeme. (cádé)


Verš v kontexte

16 Hos­podinove oči hľadia na spravod­livých, jeho uši počujú ich volanie o pomoc. (pé)
17 Hos­podin čelí zločin­com, aby vy­hladil ich pamiat­ku zo zeme. (cádé)
18 Tých, čo volajú o pomoc, Hos­podin počuje, z každého súženia ich vy­slobodzuje. (kóf)

späť na Žalmy, 34

Príbuzné preklady Roháček

17 . Tvár Hos­podinova je ob­rátená proti tým, ktorí robia zlé, aby vy­ťal ich pamiat­ku zo zeme.

Evanjelický

17 Tvár Hos­podinova je proti zločin­com, aby ich pamiat­ku vy­hladil zo zeme.

Ekumenický

17 Hos­podin čelí zločin­com, aby vy­hladil ich pamiat­ku zo zeme. (cádé)

Bible21

17 Zločin­cům se však Hos­po­din staví tváří, aby je­jich památku ze země vy­mý­til.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček