EkumenickýŽalmy23

Žalmy

Hospodin je môj pastier1 Dávidov žalm. Hos­podin je môj pas­tier, nič mi nechýba.
2 Vodí ma na zelené pas­tviny, pri­vádza ma k tichým vodám.
3 Ob­novuje mi život, vodí ma správ­nymi ces­tami pre česť svoj­ho mena.
4 Nebudem sa báť zlého, hoc by som šiel tem­ným údolím. Veď ty si so mnou, tvoj prút a tvoja palica sú mi útechou.
5 Pre­stieraš mi stôl pred mojimi protiv­ník­mi, hlavu mi na­tieraš olejom, môj kalich pre­teká.
6 Áno, dob­rota a milosť budú ma sprevádzať po všet­ky dni môj­ho života. Vracať sa budem do domu Hos­podina, po­kiaľ budem žiť.

EkumenickýŽalmy23

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček