EkumenickýŽalmy101

Žalmy

O milosti a súde chcem spievať1 Dávidov žalm. O milosti a súde chcem spievať, teba chcem ospevovať, Hos­podin!
2 Chcem byť roz­vážny na ces­te do­konalos­ti. Kedy prídeš ku mne? Budem žiť v bezúhonnosti srd­ca vo svojom dome.
3 Ne­u­priamim po­hľad na vec ničom­nú. Počínanie od­pad­líkov nenávidím, ne­zláka ma.
4 Nech je ďaleko odo mňa pre­vrátenosť srd­ca; o zle nech­cem ani vedieť.
5 Kto taj­ne ohovára blížneho, toho umlčím. Kto má pyšné oči a naduté srd­ce, toho ne­znesiem.
6 Zrak upieram na ver­ných v krajine, aby bývali so mnou. Kto chodí bez­úhon­ne, ten mi bude slúžiť.
7 V mojom dome nebude bývať ten, kto koná ús­kočne. Kto klame, predo mnou ne­ob­stojí.
8 Každé ráno umlčím všet­kých bez­božníkov v krajine. Z Hospodinovho mes­ta od­stránim všet­kých, čo páchajú ne­právosť.

EkumenickýŽalmy101

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček