EkumenickýŽalmy59

Žalmy

Môj Bože, osloboď ma od nepriateľov!1 Zbor­maj­strovi na nápev: Nezahub! Pamät­ný zápis Dávida, keď Saul po­slal strážiť jeho dom, aby ho usmr­tili.
2 Môj Bože, osloboď ma od ne­priateľov! Za­chráň ma pred tými, čo po­vs­távajú proti mne!
3 Osloboď ma od páchateľov ne­právos­ti, za­chráň ma pred tými, čo prelievajú krv!
4 Veď mi strieh­nu na život, moc­ní ma na­pádajú, hoci som sa ne­previnil, ani ne­zhrešil, Hos­podin.
5 Som bez viny, oni však pri­biehajú a chys­tajú sa. Vstaň, poď mi v ústrety a po­zri sa!
6 Ty však, Hos­podin, Boh zá­stupov, Boh Iz­raela, pre­buď sa, po­tres­taj všet­kých po­hanov! Ne­zmiluj sa nad ni­kým z vierolomných zrad­cov! — Sela —
7 Vracajú sa po večeroch, za­výjajú sťa psy, po­behujú okolo mes­ta.
8 Ús­ta sa im penia, medzi perami majú meče. Veď ktože počuje?
9 Ty sa im však, Hos­podin, smeješ, vy­smievaš sa všet­kým po­hanom.
10 Moja sila, budem sa ťa pri­dŕžať, lebo ty, Bože, si mi pev­nosťou.
11 Môj milos­tivý Boh vy­j­de mi v ústrety, Boh mi do­volí hľadieť na mojich od­por­cov.
12 Nezabíjaj ich, aby môj ľud nezabudol. Rozožeň ich svojou silou a zvrh­ni ich! Pane, ty si náš štít!
13 Hriechom ich úst je vy­riek­nuté slovo. Nech uviaz­nu vo vlast­nej pýche pre kliat­bu a lož, čo vy­slovia!
14 Skon­cuj s nimi v hneve! Skon­cuj, nech ich niet! Nech vedia, že Boh vlád­ne v Jákobovi až do končín zeme. — Sela —
15 Vracajú sa po večeroch, za­výjajú sťa psy, po­behujú okolo mes­ta.
16 Túlajú sa za po­travou, štekajú, ak sa ne­na­sýtia.
17 Ja však budem ospevovať tvoju silu, za rána budem plesať nad tvojou milosťou, lebo si mi bol pev­nosťou, útočis­kom, keď mi bolo úz­ko.
18 Moja sila, kiež ťa oslavujem, lebo ty, Bože, si moja pev­nosť, môj milos­tivý Boh.

EkumenickýŽalmy59

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček