EkumenickýŽalmy133

Žalmy

Aké je dobré a milé1 Pút­nic­ká Dávidova pieseň. Aké je dob­ré a milé, keď sú bratia spolu!
2 Je to sťa najv­zác­nejší olej na hlave, čo steká na bradu, na Áronovu bradu, čo steká na okraj jeho rúcha.
3 Je to sťa rosa na Cher­móne, čo padá na si­on­ské vr­chy. Tam udeľuje Hos­podin požeh­nanie a život naveky.

EkumenickýŽalmy133

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček