EkumenickýŽalmy34,23

Žalmy 34:23

Hos­podin vy­kúpi dušu svojich služob­níkov. Ni­kto z tých, čo sa utiekajú k nemu, nebude pykať.


Verš v kontexte

21 Chráni mu všet­ky kos­ti, ani jediná sa mu ne­zlomí. (táv)
22 Zloba usmr­tí bez­božníka. Kto nenávidí spravod­livého, bude pykať.
23 Hos­podin vy­kúpi dušu svojich služob­níkov. Ni­kto z tých, čo sa utiekajú k nemu, nebude pykať.

späť na Žalmy, 34

Príbuzné preklady Roháček

23 Hos­podin vy­kúpi dušu svojich služob­níkov, a ne­ponesú viny ni­ktorí z tých, ktorí sa utiekajú k ne­mu.

Evanjelický

23 Hos­podin vy­kúpi dušu svojich sluhov a z tých, čo v Neho dúfajú, nik pykať nebude.

Ekumenický

23 Hos­podin vy­kúpi dušu svojich služob­níkov. Ni­kto z tých, čo sa utiekajú k nemu, nebude pykať.

Bible21

23 Hos­po­din vy­koupí svo­je služebníky, nebudou od­sou­zeni, kdo v něho doufají.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček