EkumenickýŽalmy34,3

Žalmy 34:3

Hos­podinom sa budem chváliť, po­kor­ní to počujú a za­radujú sa. (gimel)


Verš v kontexte

2 Zvelebovať budem Hos­podina v každom čase, ús­tami ho budem ustavične chváliť. (bét)
3 Hos­podinom sa budem chváliť, po­kor­ní to počujú a za­radujú sa. (gimel)
4 Oslavuj­te so mnou Hos­podina, spoločne vy­vyšuj­me jeho meno! (dálet)

späť na Žalmy, 34

Príbuzné preklady Roháček

3 Beth. V Hos­podinovi sa bude chváliť moja duša, čo keď počujú po­kor­ní, budú sa radovať.

Evanjelický

3 Nech sa mi chváli duša Hos­podinom, nech čujú po­kor­ní a za­radujú sa!

Ekumenický

3 Hos­podinom sa budem chváliť, po­kor­ní to počujú a za­radujú sa. (gimel)

Bible21

3 Hos­po­di­nem pochlu­bím se z ce­lé své duše, ať to slyší ponížení a ať se ra­dují!

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček