EkumenickýŽalmy150

Žalmy

Chváľte Boha v jeho svätyni1 Haleluja! Chváľte Boha v jeho svätyni, chváľte ho na jeho vznešenej ob­lohe!
2 Chváľte ho pre jeho hr­din­ské skut­ky, chváľte ho pre jeho ne­smier­nu veľkosť!
3 Chváľte ho zvukom trúby, chváľte ho har­fou a citarou!
4 Chváľte ho bub­nom a tan­com, chváľte ho lýrou a flau­tou!
5 Chváľte ho ľuboz­vučnými cim­bal­mi! Chváľte ho dunivými cim­bal­mi!
6 Nech všet­ko, čo dýcha, chváli Hos­podina! Haleluja!

EkumenickýŽalmy150

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček