EkumenickýŽalmy122

Žalmy

Potešil som sa, keď mi povedali1 Pút­nic­ká Dávidova pieseň. Po­tešil som sa, keď mi po­vedali: Pôj­deme do domu Hos­podina!
2 Naše nohy už stoja v tvojich bránach, Jeruzalem.
3 Jeruzalem je vy­stavaný ako mes­to po­spájané do jediného cel­ku.
4 Ta vy­stupujú kmene, kmene Hos­podinove, podľa príkazu pre Iz­rael velebiť meno Hos­podina.
5 Tam stoja súd­ne stolice, stolice Dávidov­ho domu.
6 Jeruzalemu vy­prosuj­te po­koj. Kiež v pokoji žijú tí, čo ťa milujú!
7 Kiež je po­koj na tvojich hrad­bách, is­tota v tvojich palácoch!
8 Pre svojich bratov a priateľov hovorím: Po­koj v tebe!
9 Pre dom Hos­podina, nášho Boha, chcem prosiť o tvoje blaho.

EkumenickýŽalmy122

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček