EkumenickýŽalmy137

Žalmy

Pri babylonských riekach1 Pri babylon­ských riekach, tam sme sedávali a plakávali, keď sme spomínali na Si­on.
2 Tam sme na vŕby vešali svoje citary.
3 Tí, čo nás ta od­vliek­li, žiadali, aby sme im za­spievali; veselý spev chceli tí, čo nás sužovali: Za­spievaj­te nám si­on­ské pies­ne!
4 Ako by sme moh­li spievať pieseň Hos­podina v cudzej krajine?
5 Keby som za­budol na teba, Jeruzalem, nech sa za­bud­ne na moju pravicu!
6 Nech sa mi jazyk prilepí na pod­nebie, ak sa neroz­pamätám na teba, ak mi Jeruzalem nebude vr­cholom rados­ti.
7 Pri­pomeň, Hos­podin, synom Edómu deň Jeruzalema, keď volali: Zbúraj­te, zbúraj­te ho do zá­kladov!
8 Dcéra Babylon, ty ničiteľka, blažený, kto ti pri­merane od­platí, čo si nám spôsobila!
9 Blažený, kto tvoje deti po­chytá a rozt­ries­ka o skalu.

EkumenickýŽalmy137

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček