EkumenickýŽalmy112

Žalmy

Blahoslavený muž, ktorý sa bojí Hospodina1 Haleluja! (álef) Blaho­slavený muž, ktorý sa bojí Hos­podina (bét) a v jeho príkazoch má veľkú záľubu. (gimel)
2 Jeho po­tom­stvo bude moc­né na zemi, (dálet) po­kolenie úp­rim­ných bude požeh­nané. (hé)
3 Hoj­nosť a bohat­stvo je v jeho dome, (váv) jeho spravod­livosť tr­vá navždy. (zajin)
4 Úp­rim­ným za­svit­ne svet­lo v tme, (chét) veď Boh je milos­tivý, milo­sr­d­ný a spravod­livý. (tét)
5 Dob­rý je ten, čo sa zľutúva, požičiava (jod) a spravuje veci roz­vážne, (kaf)
6 ni­kdy sa nezach­veje. (lámed) Vo večnej pamäti bude spravod­livý. (mém)
7 Nezľak­ne sa zlej správy, (nún) jeho srd­ce je pev­né, dúfa v Hospodina. (sámek)
8 Jeho srd­ce je ne­och­vej­né, nebude sa báť, (ajin) kým ne­uz­rie pád svojich protiv­níkov. (pé)
9 Šted­ro dáva chudob­ným, (cádé) jeho spravod­livosť bude tr­vať navždy, (kóf) jeho moc sláv­ne vy­nik­ne. (réš)
10 Uzrie to bez­božník a naz­los­tí sa, (šín) šk­rípať bude zubami a zrúti sa. (táv) Túžba bez­božníkov vy­j­de naz­mar.

EkumenickýŽalmy112

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček