EkumenickýŽalmy110

Žalmy

Výrok Hospodina môjmu Pánovi1 Dávidov. Žalm. Výrok Hos­podina môj­mu Pánovi: Seď po mojej pravici, kým ne­položím tvojich ne­priateľov za pod­nožku tvojim nohám.
2 Žez­lo tvojej moci vztiah­ne Hos­podin zo Si­ona. Panuj upro­stred svojich ne­priateľov!
3 Tvoj ľud príde dob­rovoľne v deň, keď po­voláš do boja; v nádhere svätyne ako rosa z lona ús­vitu sa ob­javí tvoje mužs­tvo.
4 Hos­podin pri­sahal a ne­oľutuje: Ty si kňaz naveky na spôsob Mel­chisedeka.
5 Pán je po tvojej pravici; v deň svoj­ho hnevu ro­zdr­ví kráľov.
6 Bude súdiť upro­stred národov, bude tam plno mŕt­vol. Ro­zdr­ví hlavy mnohých krajín.
7 Ces­tou sa na­pije z potoka, vďaka čomu vztýči hlavu.

EkumenickýŽalmy110

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček