EkumenickýŽalmy93

Žalmy

Hospodin kraľuje, odel sa velebou1 Hos­podin kraľuje, odel sa velebou. Hos­podin sa odel, opásal sa mocou. Svet je pev­ne založený, ne­poh­ne sa.
2 Tvoj trón je pev­ný od vekov, ty si od večnos­ti.
3 Rieky po­z­dvih­li, Hos­podin, rieky po­z­dvih­li svoj hlas, rieky zvyšujú svoj hukot.
4 Nad hukot mnohých vôd i nad príboj mora vznešenejší je Hos­podin na výsos­tiach.
5 Tvoje roz­hod­nutia sú na­ozaj spoľah­livé. Tvoj­mu domu pat­rí svätosť na dl­hé časy, Hos­podin.

EkumenickýŽalmy93

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček