EkumenickýŽalmy34,22

Žalmy 34:22

Zloba usmr­tí bez­božníka. Kto nenávidí spravod­livého, bude pykať.


Verš v kontexte

21 Chráni mu všet­ky kos­ti, ani jediná sa mu ne­zlomí. (táv)
22 Zloba usmr­tí bez­božníka. Kto nenávidí spravod­livého, bude pykať.
23 Hos­podin vy­kúpi dušu svojich služob­níkov. Ni­kto z tých, čo sa utiekajú k nemu, nebude pykať.

späť na Žalmy, 34

Príbuzné preklady Roháček

22 Tav. Bez­božníka usmr­tí jeho vlast­ná zlosť, a tí, ktorí nenávidia spraved­livého, ponesú vinu.

Evanjelický

22 Nešťas­tie usmr­tí bez­božného a pykať budú tí, čo nenávidia spravod­livého.

Ekumenický

22 Zloba usmr­tí bez­božníka. Kto nenávidí spravod­livého, bude pykať.

Bible21

22 Niče­ma za­hyne kvů­li své zlosti, nepřátelé sprave­dlivého bu­dou ztrestáni.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček