EkumenickýŽalmy34,15

Žalmy 34:15

od­vráť sa od zla, konaj dob­ro, hľadaj po­koj a usiluj sa oň! (ajin)


Verš v kontexte

14 Chráň si teda jazyk pred zlom, svoje pery pred lživými rečami, (sámek)
15 od­vráť sa od zla, konaj dob­ro, hľadaj po­koj a usiluj sa oň! (ajin)
16 Hos­podinove oči hľadia na spravod­livých, jeho uši počujú ich volanie o pomoc. (pé)

späť na Žalmy, 34

Príbuzné preklady Roháček

15 Samech. Od­stúp od zlého a čiň dob­ré; hľadaj po­koj a stíhaj ho!

Evanjelický

15 od­stúp od zlého a rob dob­re, hľadaj po­koj a snaž sa oň!

Ekumenický

15 od­vráť sa od zla, konaj dob­ro, hľadaj po­koj a usiluj sa oň! (ajin)

Bible21

15 Odmí­tej zlo a ko­nej dobro, usiluj o pokoj a ne­chej se jím vést.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček