EkumenickýŽalmy113

Žalmy

Chváľte, Hospodinovi služobníci1 Haleluja! Chváľte, Hos­podinovi služob­níci, chváľte meno Hos­podina!
2 Nech je velebené meno Hos­podina od­teraz až naveky!
3 Od východu sln­ka až po jeho západ Hos­podinovo meno je hod­né chvály.
4 Hos­podin je vy­výšený nad všet­ky národy, jeho sláva siaha nad nebesia.
5 Kto je ako Hos­podin, náš Boh, ktorý síd­li vy­soko
6 a hľadí do hl­bín neba i zeme?
7 On z prachu dvíha slabého, zo smetis­ka po­vyšuje bied­neho,
8 aby ho po­sadil medzi kniežatá, kniežatá svoj­ho ľudu.
9 Ne­plod­nej umožňuje bývať v dome ako šťast­nej mat­ke synov. Haleluja!

EkumenickýŽalmy113

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček