EkumenickýŽalmy114

Žalmy

Keď Izrael vychádzal z Egypta1 Keď Iz­rael vy­chádzal z Egypta, dom Jákobov spomedzi ľudu cudzieho jazyka,
2 Júda sa stal Božou svätyňou, Iz­rael Božím vladár­stvom.
3 More to videlo a ušlo, Jor­dán ustúpil,
4 vr­chy po­skakovali ako baran­ce a pahor­ky ako jahňatá.
5 Čo ti je, more, že si ušlo, a tebe, Jor­dán, že si ustúpil?
6 Vr­chy, prečo po­skakujete ako baran­ce? Pahor­ky, prečo skáčete ako jahňatá?
7 Chvej sa, zem, pred Pánom, pred Bohom Jákoba,
8 ktorý mení skalu na jazero a kremeň na pramene vôd.

EkumenickýŽalmy114

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček