EkumenickýŽalmy63

Žalmy

Bože, ty si môj Boh! Hľadám ťa za úsvitu1 Dávidov žalm, keď bol na Jud­skej púšti.
2 Bože, ty si môj Boh! Hľadám ťa za ús­vitu, moja duša prah­ne po tebe. Po tebe túži moje telo ako suchá a pus­tá zem bez vody.
3 Tak ťa chcem uzrieť vo svätyni, aby som videl tvoju moc a slávu.
4 Veď tvoja milosť je lepšia ako život, moje pery ťa budú velebiť.
5 Budem ťa žeh­nať po celý život, v tvojom mene budem dvíhať ruky.
6 Tukom a olejom sa sýti moja duša, moje pery jasajú, moje ús­ta ťa chvália.
7 Na svojom lôžku mys­lím na teba, pri výmene stráží o tebe roz­jímam.
8 Veď si mi po­máhal, v tôni tvojich krídel môžem plesať.
9 K tebe sa duša pri­vinula, tvoja pravica ma podopiera.
10 Tí, čo chys­tajú záhubu mojej duši, voj­dú do hl­bín zeme.
11 Vy­daní moci meča za po­krm budú šakalom.
12 Kráľ sa však bude radovať v Bohu. Chváliť sa môže každý, kto naňho pri­sahá, luhárom budú ús­ta za­pchaté.

EkumenickýŽalmy63

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček