EkumenickýŽalmy123

Žalmy

Svoje oči dvíham k tebe1 Pút­nic­ká pieseň. Svoje oči dvíham k tebe, čo tróniš na nebesiach.
2 Ako oči sluhov hľadia na ruku svojich pánov, ako oči slúžky na ruku svojej panej, tak hľadia naše oči na Hos­podina, nášho Boha, kým sa ne­zmiluje nad na­mi.
3 Zmiluj sa nad na­mi, Hos­podin, zmiluj sa nad na­mi, lebo sme pre­sýtení opo­vr­hovaním.
4 Naša duša je pre­sýtená po­smechom sebais­tých, po­hŕdaním pyšných.

EkumenickýŽalmy123

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček