EkumenickýŽalmy41

Žalmy

Blahoslavený, kto myslí na bedára1 Zboj­maj­strovi. Dávidov žalm.
2 Blaho­slavený, kto mys­lí na bedára. Hos­podin ho za­chráni v deň nešťas­tia.
3 Hos­podin ho ochráni a za­chová ho nažive, bude blaho­slavený na zemi. Ne­vydá ho pažravos­ti ne­priateľov.
4 Hos­podin ho po­sil­ní na lôžku chorých a cel­kom ho zbaví choroby.
5 Po­vedal som: Hos­podin, zmiluj sa nado mnou! Uzdrav ma! Zhrešil som proti tebe.
6 Moji ne­priatelia o mne zlomyseľne hovoria: Kedyže už zo­mrie? Kedy zanik­ne jeho meno?
7 Keď ma nie­kto navštívi, mys­lí na már­nosť, hromadí zlobu, vy­j­de von a ohovára ma.
8 Všet­ci, čo ma nenávidia, spolu si o mne šuškajú a za­mýšľajú zlo proti mne.
9 Doľah­la naňho zlá choroba; kto tak­to uľahol, už ne­vs­tane.
10 Ba aj môj priateľ, ktorému som dôveroval, čo jedával môj chlieb, sa odo mňa od­vrátil.
11 Ty však, Hos­podin, zmiluj sa nado mnou, po­môž mi vstať, aby som sa im od­platil.
12 Podľa toho po­znám, že ma máš rád, keď môj ne­priateľ nebude nado mnou jasať.
13 Ty sa ma uj­meš, lebo som bez­úhon­ný, po­stavíš ma navždy pred seba.
14 Nech je zvelebený Hos­podin, Boh Iz­raela, od vekov až naveky. Amen. Amen.

EkumenickýŽalmy41

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček