EkumenickýŽalmy136

Žalmy

Ďakujte Hospodinovi, lebo je dobrý1 Ďakuj­te Hos­podinovi, lebo je dob­rý, lebo jeho milo­sr­den­stvo tr­vá naveky.
2 Ďakuj­te Bohu bohov, lebo jeho milo­sr­den­stvo tr­vá naveky.
3 Ďakuj­te Pánovi pánov, lebo jeho milo­sr­den­stvo tr­vá naveky.
4 Jedine on koná veľké divy, lebo jeho milo­sr­den­stvo tr­vá naveky.
5 Dômysel­ne utvoril nebesia, lebo jeho milo­sr­den­stvo tr­vá naveky.
6 Na vodách rozp­re­strel zem, lebo jeho milo­sr­den­stvo tr­vá naveky.
7 Utvoril veľké svet­lá, lebo jeho milo­sr­den­stvo tr­vá naveky.
8 Sln­ko má vlád­nuť vo dne, lebo jeho milo­sr­den­stvo tr­vá naveky.
9 Mesiac a hviez­dy majú vlád­nuť v noci, lebo jeho milo­sr­den­stvo tr­vá naveky.
10 Po­zabíjal egypt­ských pr­voroden­cov, lebo jeho milo­sr­den­stvo tr­vá naveky.
11 Od­tiaľ vy­viedol Iz­rael, lebo jeho milo­sr­den­stvo tr­vá naveky.
12 Moc­nou rukou a vy­stretým ramenom, lebo jeho milo­sr­den­stvo tr­vá naveky.
13 Roz­delil Trs­tinové more, lebo jeho milo­sr­den­stvo tr­vá naveky.
14 Pre­viedol ním Iz­rael, lebo jeho milo­sr­den­stvo tr­vá naveky.
15 Faraóna i s vojskom vr­hol do Trs­tinového mora, lebo jeho milo­sr­den­stvo tr­vá naveky.
16 Svoj ľud viedol púšťou, lebo jeho milo­sr­den­stvo tr­vá naveky.
17 Porazil veľkých kráľov, lebo jeho milo­sr­den­stvo tr­vá naveky.
18 Po­zabíjal moc­ných kráľov, lebo jeho milo­sr­den­stvo tr­vá naveky.
19 Amorej­ského kráľa Síchona, lebo jeho milo­sr­den­stvo tr­vá naveky.
20 Bášan­ského kráľa Óga, lebo jeho milo­sr­den­stvo tr­vá naveky.
21 Ich krajinu dal do dedičs­tva, lebo jeho milo­sr­den­stvo tr­vá naveky.
22 Do dedičs­tva svoj­mu služob­níkovi Iz­raelovi, lebo jeho milo­sr­den­stvo tr­vá naveky.
23 Spomenul si na nás v našom ponížení, lebo jeho milo­sr­den­stvo tr­vá naveky.
24 Oslobodil nás od našich protiv­níkov, lebo jeho milo­sr­den­stvo tr­vá naveky.
25 Všet­kým tvorom dáva po­krm, lebo jeho milo­sr­den­stvo tr­vá naveky.
26 Ďakuj­te Bohu nebies, lebo jeho milo­sr­den­stvo tr­vá naveky.

EkumenickýŽalmy136

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček