RoháčekŽalmy126

Žalmy

1 Pieseň na ces­tu hore do Jeruzalema. Keď viedol Hos­podin zpät zajatých Si­ona, bolo nám to tak, ako keby sa nám bolo snívalo.
2 Vtedy boly naše ús­ta na­pl­nené smiechom a náš jazyk plesaním. Vtedy po­vedali medzi národami: Veliké veci učinil s nimi Hos­podin!
3 Áno, Hos­podin učinil s nami veľké veci, a pre­to sme sa radovali.
4 Na­vráť, Hos­podine, našich zajatých ako po­toky na juhu.
5 Tí, ktorí sejú so sl­zami, budú žať s plesaním.
6 Ta ide po­maly a plače ten, kto roz­sieva semeno, ale po­tom istotne prij­de s plesaním ne­súc svoje snopy.

RoháčekŽalmy126