RoháčekŽalmy3

Žalmy

1 Žalm Dávidov z času, keď utekal pred Ab­salomom, svojím synom.
2 Hos­podine, jako mnoho je mojich protiv­níkov! Ako mnoho je tých, ktorí po­vs­távajú proti mne!
3 Mnohí hovoria o mojej duši: Ne­má zá­chrany v Bohu. Sélah.
4 Ale ty, ó, Hos­podine, si štítom vôkol mňa; si mojou slávou a ten, ktorý po­vyšuješ moju hlavu.
5 Na Hos­podina volám svojím hlasom, a ozve sa mi s vr­chu svojej svätos­ti. Sélah.
6 Ja ľah­nem a budem spať i prebudím sa, lebo ma Hos­podin pod­poruje.
7 Nebudem sa báť mnoho tisíc ľudí, ktorí sa vôkol kladú proti mne.
8 Po­vs­taň, ó, Hos­podine, za­chráň ma, môj Bože, lebo ty udrieš všet­kých mojich ne­priateľov na líce, zuby bez­božným vy­razíš.
9 Hos­podinovo je spasenie, nad tvojím ľudom, ó, Bože, tvoje požeh­nanie. Sélah.

RoháčekŽalmy3