RoháčekŽalmy126,3

Žalmy 126:3

Áno, Hos­podin učinil s nami veľké veci, a pre­to sme sa radovali.


Verš v kontexte

2 Vtedy boly naše ús­ta na­pl­nené smiechom a náš jazyk plesaním. Vtedy po­vedali medzi národami: Veliké veci učinil s nimi Hos­podin!
3 Áno, Hos­podin učinil s nami veľké veci, a pre­to sme sa radovali.
4 Na­vráť, Hos­podine, našich zajatých ako po­toky na juhu.

späť na Žalmy, 126

Príbuzné preklady Roháček

3 Áno, Hos­podin učinil s nami veľké veci, a pre­to sme sa radovali.

Evanjelický

3 Veľké veci urobil s nami Hos­podin, pre­to sme sa radovali.

Ekumenický

3 Hos­podin urobil pre nás veľké veci, radovali sme sa.

Bible21

3 Ve­liké věci nám uči­nil Hospodin, naplnilo nás ve­se­lí.