RoháčekŽalmy26

Žalmy

1 Žalm Dávidov. Súď ma, Hos­podine, lebo ja chodím vo svojej bez­úhon­nos­ti a nadejem sa na Hos­podina; ne­poh­nem sa.
2 Zkús ma, Hos­podine, a sprobuj. Pre­páľ na zkúšku moje ľad­viny aj moje srd­ce;
3 lebo tvoja milosť je pred mojimi očima, a chodím v tvojej prav­de.
4 Ne­sedávam s muži már­nos­ti a ne­vchádzam do rady s po­kryt­cami.
5 Nenávidím shromaždenia zlost­níkov a ne­sad­nem s bez­božník­mi.
6 Umývam svoje ruky v ne­vine a rád chodím okolo tvoj­ho ol­tára, Hos­podine,
7 aby som ťa hlasne chválil a rozp­rával všet­ky tvoje divy.
8 Hos­podine, milujem obyd­lie tvoj­ho domu a mies­to príbyt­ku tvojej slávy.
9 Nezah­rňuj v záhubu mojej duše s hriešnik­mi a môj­ho života s mužmi kr­vi,
10 v ktorých rukách je mrz­kosť, a ktorých pravica je pl­ná ú­plat­ku.
11 Ale ja budem chodiť vo svojej bez­úhon­nos­ti. Vy­kúp ma a zmiluj sa nado mnou!
12 Moja noha stojí na rovine. V shromaždeniach budem dob­rorečiť Hos­podinovi!

RoháčekŽalmy26