RoháčekŽalmy126,2

Žalmy 126:2

Vtedy boly naše ús­ta na­pl­nené smiechom a náš jazyk plesaním. Vtedy po­vedali medzi národami: Veliké veci učinil s nimi Hos­podin!


Verš v kontexte

1 Pieseň na ces­tu hore do Jeruzalema. Keď viedol Hos­podin zpät zajatých Si­ona, bolo nám to tak, ako keby sa nám bolo snívalo.
2 Vtedy boly naše ús­ta na­pl­nené smiechom a náš jazyk plesaním. Vtedy po­vedali medzi národami: Veliké veci učinil s nimi Hos­podin!
3 Áno, Hos­podin učinil s nami veľké veci, a pre­to sme sa radovali.

späť na Žalmy, 126

Príbuzné preklady Roháček

2 Vtedy boly naše ús­ta na­pl­nené smiechom a náš jazyk plesaním. Vtedy po­vedali medzi národami: Veliké veci učinil s nimi Hos­podin!

Evanjelický

2 Vtedy sme mali ús­ta pl­né smiechu a jazyk plesania. Vtedy hovorili medzi po­han­mi: Veľké veci urobil s nimi Hos­podin!

Ekumenický

2 Vtedy sme mali ús­ta pl­né smiechu a jazyk plesania. Vtedy sa medzi po­han­mi hovorilo: Hos­podin urobil pre nich veľké veci!

Bible21

2 Naše ús­ta teh­dy plnil smích, naše jazyky jásaly. Tehdy se říkalo mezi národy: „Veliké věci jim uči­nil Hospodin!“