RoháčekŽalmy126,5

Žalmy 126:5

Tí, ktorí sejú so sl­zami, budú žať s plesaním.


Verš v kontexte

4 Na­vráť, Hos­podine, našich zajatých ako po­toky na juhu.
5 Tí, ktorí sejú so sl­zami, budú žať s plesaním.
6 Ta ide po­maly a plače ten, kto roz­sieva semeno, ale po­tom istotne prij­de s plesaním ne­súc svoje snopy.

späť na Žalmy, 126

Príbuzné preklady Roháček

5 Tí, ktorí sejú so sl­zami, budú žať s plesaním.

Evanjelický

5 Tí, ktorí so sl­zami roz­sievajú, žať budú s plesaním.

Ekumenický

5 Tí, čo roz­sievajú so sl­zami, budú žať s plesaním.

Bible21

5 Ti, kteří roz­séva­li se slzami, sklidí úro­du s jásáním.