RoháčekŽalmy57

Žalmy

1 Náčel­níkovi ­spevác­keho sboru na nápev: Nezahub! Zlatý žalm Dávidov. Z času, keď utekal pred Sau­lom a bol sa skryl v jas­kyni.
2 Zmiluj sa nado mnou, ó, Bože, zmiluj sa nado mnou, lebo sa k tebe utieka moja duša, a nech sa utečiem do tône tvojich krýdel do­kiaľ ne­prej­de zkaza.
3 Volám na Naj­vyššieho Boha, na sil­ného Boha, ktorý do­konáva za mňa.
4 Pošle z nebies a za­chráni ma, po­tupí toho, ktorý dych­tí, aby ma po­hl­til. Sélah. Bôh pošle svoju milosť a svoju prav­du.
5 Moja duša je medzi ľvami; líham medzi soptiacimi oheň, medzi synmi človeka, ktorých zuby sú jako kopija a jako strelné šípy a ich jazyk je ako ostrý meč.
6 Vy­výš sa nad nebesia, Bože, nad celú zem tvoja sláva!
7 Boli pri­pravili mojim krokom sieť; zo­hnuli moju dušu; vy­kopali predo mnou jamu; ale sami padli do nej. Sélah.
8 Moje srd­ce je hotové, Bože; moje srd­ce je hotové, spievať ti budem a oslavovať ťa budem žal­mami.
9 Zo­buď sa, moja slávo; zo­buď sa, har­fo a citaro, nech zo­budím ran­nú zoru!
10 Chváliť ťa budem medzi národami, ó, Pane, žal­my ti budem spievať medzi ľuďmi.
11 Lebo tvoja milosť je veľká a sahá až po nebesia a tvoja prav­da až po naj­vyššie oblaky.
12 Vy­výš sa nad nebesia, ó, Bože; nad celú zem nech sa vy­výši tvoja sláva!

RoháčekŽalmy57