RoháčekŽalmy29

Žalmy

1 Žalm Dávidov. Vzdajte Hos­podinovi, synovia Boží, vzdajte Hos­podinovi slávu a silu!
2 Vzdajte Hos­podinovi slávu jeho mena! Klaňaj­te sa Hos­podinovi v oz­dobe svätos­ti!
3 Hlas Hos­podinov čuješ nad vodami. Sil­ný Bôh slávy hr­mí, Hos­podin nad mnohými vodami.
4 Hlas Hos­podinov je moc­ný, hlas Hos­podinov je veleb­ný.
5 Hlas Hos­podinov láme ced­ry; Hos­podin poláme ced­ry Libanona.
6 Pôsobí to, aby skákaly, Libanon ako teľa a Siri­on ako mladý jed­norožec.
7 Hlas Hos­podinov kreše plamene ohňa.
8 Hlas Hos­podinov pôsobí, aby sa trias­la púšť. Hos­podin pôsobí, aby sa trias­la púšť Kádeš.
9 Hlas Hos­podinov to činí, aby v boles­tiach sa svíjajúc rodily jelenice, a ob­nažuje lesy. Ale v jeho chráme všet­ko, čo mu pat­rí, hovorí o jeho sláve.
10 Hos­podin trónil nad po­topou a Hos­podin bude tróniť súc Kráľom na veky.
11 Hos­podin dá silu svoj­mu ľudu; Hos­podin požeh­ná svoj ľud po­kojom.

RoháčekŽalmy29