RoháčekŽalmy11

Žalmy

1 Náčel­níkovi ­spevác­keho sboru. Žalm Dávidov. K Hos­podinovi sa utiekam; ako tedy hovoríte mojej duši: Uleť na váš vrch, vtáča!
2 Lebo hľa, bez­božníci na­tiah­li luk; položili svoje šípy na tetivu, aby vo tme strieľali na tých, ktorí sú úp­rim­ného srd­ca.
3 Keď budú stĺpy po­borené, čo vy­koná spraved­livý?
4 Hos­podin, k­torý je v chráme svojej svätos­ti; Hos­podin, k­torý má svoj trón na nebesiach, jeho oči hľadia, jeho víčka zkúšajú synov človeka.
5 Hos­podin zkúša spraved­livého, ale bez­božníka a toho, kto miluje ukrut­nosť, nenávidí jeho duša.
6 Dá pršať na bez­božníkov smečky jako dážď, oheň a síru, zúrivý vietor spaľujúci bude čiastkou ich kalicha.
7 Lebo Hos­podin je spravedlivý; miluje spraved­livosť; jeho tvár zrie úp­rim­ného.

RoháčekŽalmy11