RoháčekŽalmy63

Žalmy

1 Žalm Dávidov, keď bol na Jud­skej púšti.
2 Bože, ty si môj sil­ný Bôh. Hľadám ťa hneď za svitania. Moja duša žíz­ni túžbou po tebe; moje telo práh­ne po tebe vo vy­sch­lej zemi a zomd­lenej bez vody.
3 Tak budem hľadieť na teba v svätyni, aby som videl tvoju silu a tvoju slávu.
4 Lebo tvoja milosť je lepšia ako život. Moje rty ťa budú veles­láviť.
5 Tak ti budem dob­rorečiť po celý svoj život; v tvojom mene budem po­z­dvihovať svoje ruky.
6 Jako tukom a sad­lom bude sa tam sýtiť moja duša, a moje ús­ta ťa budú chváliť plesajúcimi rty.
7 Keď sa roz­pomínam na teba na svojej loži, za nočných stráží, roz­mýšľam o tebe.
8 Lebo si mi bol na po­moci, a p­reto budem plesať v tôni tvojich krýdel.
9 Moja duša ľne k tebe idúc za tebou. Tvoja pravica ma zdržuje.
10 Ale oni hľadajú moju dušu na záhubu a pre­to sostúpia do spod­ku zeme.
11 Vy­dajú ho os­triu meča; budú za podiel líškam.
12 Ale kráľ sa bude radovať v Bohu. Chváliť sa ním bude každý, kto pri­sahá na neho, lebo budú za­pchané ús­ta tým, ktorí hovoria lož.

RoháčekŽalmy63