RoháčekŽalmy124

Žalmy

1 Pieseň na ces­tu hore do Jeruzalema. Dávidova. Keby s nami nebol býval Hos­podin - Nech tak po­vie Iz­rael! -,
2 keby s nami nebol býval Hos­podin, keď po­vs­tal proti nám človek,
3 vtedy by nás boli po­hl­tili živých v roz­pálení svoj­ho hnevu proti nám;
4 vtedy by nás boly za­topily vody; prúd by sa bol pre­valil cez našu dušu!
5 Vtedy by sa boly pre­valily tie pyšné vody cez našu dušu!
6 Požeh­naný Hos­podin, ktorý nás nedal za korisť ich zubom.
7 Naša duša unik­la jako vtáča z osíd­la lov­ca. Osíd­lo sa po­tr­halo, a my sme unik­li.
8 Naša po­moc je vo mene Hos­podinovom, ktorý učinil nebesia i zem.

RoháčekŽalmy124