RoháčekŽalmy114

Žalmy

1 Keď išiel Iz­rael z Egyp­ta, dom Jakobov z národa cudzieho jazyka,
2 bol mu Júda svätyňou, Iz­rael jeho panovis­kom.
3 Keď to videlo more, utiek­lo, Jor­dán, ob­rátil sa naz­pät.
4 Vr­chy po­skakovaly jako baran­ce, vŕšky jako jahňatá.
5 Čo ti bolo, more, že si utekalo? Jor­dán, že si sa ob­rátil naz­pät?
6 Čože vám, vr­chy, že ste po­skakovaly jako baran­ce, vŕšky, jako jahňatá?
7 Tras sa, zem, pred tvárou Pánovou, pred tvárou Boha Jakobov­ho,
8 ktorý ob­rátil skalu na jazero vody, žulu na prameň vody.

RoháčekŽalmy114