RoháčekŽalmy137

Žalmy

1 Pri riekach Babylona, tam sme sedávali i plakali, keď sme sa roz­pomínali na Si­on.
2 Na vŕby v ňom, v Babylone, sme boli po­vešali svoje har­fy,
3 lebo tam žiadali od nás tí, ktorí nás boli zajali, slová pies­ne, a tí, ktorí nás trápili, radosť, keď vraveli: Za­spievaj­te nám nie­ktorú pieseň si­on­skú!
4 No, jako by sme moh­li spievať pieseň Hos­podinovu v zemi cudzin­ca?!
5 Ak by som ťa za­budol, ó, Jeruzaleme, nech za­bud­ne i moja pravica. -
6 Nech sa prilepí môj jazyk na moje ďas­no, ak by som sa neroz­pomínal na teba, ak nebude Jeruzalem vr­cholom mojej rados­ti.
7 Pamätaj, Hos­podine, synom Edoma na deň Jeruzalema, ktorí hovorili: Roz­bor­te, roz­bor­te v ňom všet­ko až do zá­kladu!
8 Dcéro Babylona, ty, k­torá máš byť spustošená! Blaho­slavený ten, kto ti od­platí to, čo si nám urobila zlého!
9 Blaho­slavený ten, kto po­chytí a roz­razí tvoje deti o skalu.

RoháčekŽalmy137