RoháčekŽalmy131

Žalmy

1 Pieseň na ces­tu hore do Jeruzalema. Dávidova. Hos­podine, ne­po­z­dvih­lo sa moje srd­ce ani sa ne­povýšily moje oči, jako ani nej­dem za veľkými vec­mi a ne­možnými pre mňa.
2 Ale is­teže som upokojoval a tíšil svoju dušu jako od­lúčené dieťa pri jeho mat­ke. Jako od­lúčené dieťa je u mňa moja duša.
3 Iz­raelu, čakaj na Hos­podina od tohoto času až na veky.

RoháčekŽalmy131