RoháčekŽalmy150

Žalmy

1 Hal­lelujah! Chváľte sil­ného Boha v jeho svätyni! Chváľte ho na ob­lohe jeho sily!
2 Chváľte ho v jeho m­nohej hrdinskej sile! Chváľte ho podľa mnohého jeho veličen­stva!
3 Chváľte ho zvukom trúby! Chváľte ho na har­fe a na citare!
4 Chváľte ho na bubon a kolotan­com! Chváľte ho husľami a píšťalou!
5 Chváľte ho zvučným cym­balom! Chváľte ho cym­balom radost­ného kriku!
6 Každý duch nech chváli Hospodina! Hal­lelujah!

RoháčekŽalmy150