RoháčekŽalmy120

Žalmy

1 Pieseň na ces­tu hore do Jeruzalema. Na Hos­podina som volal vo svojom súžení, a vy­slyšal ma.
2 Hos­podine, vy­trh­ni moju dušu od lživých rtov, od ľs­tivého jazyka.
3 Čože ti dá a čo ti pri­dá ľs­tivý jazyk?
4 Je podob­ný ostrým strelám udat­ného bojov­níka a uhliu z jalovca.
5 Oj, beda mne, že po­hos­tínim v Mešechu, že bývam v stánoch Kédara!
6 Dl­ho, dlho bývala moja duša s tým, ktorý nenávidí po­koja!
7 Ja sa snažím o pokoj, ale keď hovorím o ňom, oni sa stroja do boja.

RoháčekŽalmy120