RoháčekŽalmy67

Žalmy

1 Náčel­níkovi ­spevác­keho sboru na hudob­ný nás­troj strunový neginót. Žalm. Pieseň.
2 Bože, zmiluj sa nad nami a požeh­naj nás! Daj svietiť u nás svojej tvári! Sélah.
3 Aby znali na zemi tvoju ces­tu, vo všet­kých národoch tvoje spasenie.
4 A budú ťa chváliť národy. Bože, budú ťa chváliť všet­ky národy.
5 Ľudia sa budú radovať a budú plesať, lebo budeš spraved­livo súdiť národy a s­pravujúc ľudí po­vedieš ich na zemi. Sélah.
6 Národy ťa budú chváliť, Bože; budú ťa chváliť všet­ky národy.
7 Zem vy­dá svoju úrodu, a bude nás žeh­nať Bôh, náš Bôh.
8 Bôh nás bude žeh­nať, a budú sa ho báť všet­ky kon­ce zeme.

RoháčekŽalmy67