RoháčekŽalmy75

Žalmy

1 Náčel­níkovi ­spevác­keho sboru jako: Nezahub! Žalm Azafov. Pieseň.
2 Oslavujeme ťa, Bože, oslavujeme. A že je blízke tvoje meno, o tom rozprávajú tvoje divy.
3 Lebo si povedal: Keď prij­de uložený čas, ja budem súdiť spraved­livo.
4 Keď sa rozp­lýva zem a h­rôzou všetci jej obyvatelia, v­tedy ja po­stavím jej stĺpy tak, aby stály. Sélah.
5 Hovorím bláz­nom: Neb­láz­nite! A bez­božníkom: Ne­po­z­dvihuj­te rohu!
6 Ne­po­z­dvihuj­te proti Naj­vyššiemu svoj­ho rohu! Nehovor­te tvrdo­šij­ne!
7 Lebo nie od východu ani od západu ani nie od púšte p­richádza povýšenie.
8 Ale Bôh, sud­ca, jed­ného ponižuje a druhého po­vyšuje.
9 Lebo kalich je v ruke Hos­podinovej, a víno sa v ňom pení: je pl­ný miešaného, a bude nelievať z neho, ba ešte i jeho kvas­nice vy­sr­kajú a vypijú všet­ci bez­božníci zeme.
10 Ale ja budem zves­tovať s­kut­ky Pánove na veky; spievať budem Bohu Jakobov­mu žal­my.
11 A po­utínam všet­ky rohy bez­božníkov; vy­výšené budú rohy spraved­livého.

RoháčekŽalmy75