RoháčekŽalmy134

Žalmy

1 Pieseň na ces­tu hore do Jeruzalema. Hľa, dob­rorečte Hos­podinovi, všet­ci služob­níci Hos­podinovi, ktorí stojíte po nociach v dome Hos­podinovom!
2 Po­z­dvihuj­te svoje ruky k svätyni a dob­rorečte Hos­podinovi a hovorte:
3 Nech ťa požeh­ná Hos­podin so Si­ona, ten, ktorý učinil nebesia i zem!

RoháčekŽalmy134