RoháčekŽalmy100

Žalmy

1 Žalm oslavovať. Po­krikuj­te Hos­podinovi radost­ne, celá zem!
2 Slúžte Hos­podinovi s radosťou! Poďte pred jeho tvár s plesaním!
3 Vedz­te, že on, Hos­podin, je Bôh, on nás učinil, a jeho sme, jeho ľud a ovčie stádo jeho pas­tvy.
4 Voj­dite do jeho brán s oslavou, do jeho dvorán s chválou! Oslavuj­te ho, dob­rorečte jeho menu!
5 Lebo Hos­podin je dobrý; jeho milosť ­tr­vá na veky a jeho prav­da z po­kolenia na po­kolenie.

RoháčekŽalmy100