RoháčekŽalmy122

Žalmy

1 Pieseň na ces­tu hore do Jeruzalema. Dávidova. Radujem sa, keď mi hovoria: Poďme do domu Hos­podinov­ho!
2 Naše nohy stoja v tvojich bránach, ó, Jeruzaleme!
3 Jeruzalem, k­rás­ne vystavený, jako mes­to, ktoré si je p­rís­lušne dovedna spojené,
4 kam vy­stupujú po­kolenia, po­kolenia Hospodinove na svedoctvo Iz­raelovi, aby oslavovali meno Hos­podinovo.
5 Lebo tam stoja stolice na súd, stolice domu Dávidov­ho.
6 Žiadaj­te Jeruzalemu po­koj a hovorte: Nech žijú v blahu a v po­koji tí, ktorí ťa milujú!
7 Nech je po­koj medzi tvojimi múrami, bez­pečnosť v tvojich palácoch!
8 Už pre svojich bratov a svojich priateľov budem hovoriť: Nech vlád­ne pokoj v tebe!
9 Pre dom Hos­podina, našeho Boha, budem hľadať tvoj­ho dob­rého.

RoháčekŽalmy122