RoháčekŽalmy108

Žalmy

1 Pieseň. Žalm Dávidov.
2 Moje srd­ce je hotové, Bože; budem ti spievať a spievať ti budem žal­my i moja sláva.
3 Pre­buď sa, har­fo i citaro; nech zo­budím ran­nú zoru!
4 Oslavovať ťa budem medzi národami, Hos­podine, žal­my ti budem spievať medzi ľuďmi.
5 Lebo tvoja milosť je väčšia nad nebesia, a tvoja prav­da sahá až po naj­vyššie oblaky.
6 Vy­výš sa, Bože, nad nebesia, nad celú zem tvoja sláva,
7 aby boli vy­tr­hnutí tvoji milí. Za­chráň svojou pravicou a ozvi sa nám!
8 Bôh hovoril vo svojej svätos­ti; veseliť sa budem. Roz­delím Síchem a roz­meriam dolinu Suk­kót.
9 Môj je Gileád, môj je i Manasses, a Ef­raim silou mojej hlavy, Júda môj zákonodar­ca.
10 Moáb mi je nádobou na umývanie. Na Edoma za­hodím svoju obuv; budem jasať nad Filište­ou.
11 Kto ma vo­vedie do ohradeného mes­ta? Kto ma sprevodí až do Edoma?
12 Či azda nie ty, Bože, ktorý si nás bol za­vr­hol a ne­vychádzal si, Bože, s našimi voj­skami?
13 Udeľ nám po­moci pred naším protivníkom; lebo már­na je po­moc človeka.
14 V Bohu do­kážeme hr­din­skú silu, a on pošliape našich protiv­níkov.

RoháčekŽalmy108