RoháčekŽalmy125

Žalmy

1 Pieseň na ces­tu hore do Jeruzalema. Tí, ktorí sa nadejú na Hos­podina, jako vrch Si­on, k­torý sa ne­poh­ne, ale trvá na veky.
2 Jako sú vôkol Jeruzalema vr­chy, tak je Hospodin vôkol svoj­ho ľudu a bude od tohoto času až na veky.
3 Lebo nebude spočívať ber­la bez­božnos­ti na údele spraved­livých, aby ne­vy­streli spraved­liví svojich rúk po ne­právos­ti.
4 Učiň dob­re, Hos­podine, dob­rým a tým, ktorí priami vo svojich srd­ciach!
5 Ale tých, ktorí sa uchyľujú na svoje krivé cesty, nech ta za­vedie Hos­podin s činiteľmi ne­právos­ti. - Po­koj na Iz­raela!

RoháčekŽalmy125