RoháčekŽalmy127

Žalmy

1 Pieseň na ces­tu hore do Jeruzalema Šalamúnova. Ak nebude Hos­podin staväť dom, nadar­mo sa na­máhajú tí, ktorí ho staväjú. Ak nebude Hos­podin strážiť mes­to, nadar­mo bdeje strážca.
2 Darom­né vám je skoro vstávať, ne­skoro sadať a jesť chlieb boles­ti. Bôh i tak dáva svoj­mu milému sen.
3 Hľa, dedičs­tvo od Hospodina synovia, jeho plácou plod života.
4 Jako strely v ruke hr­dinu, tak synovia mlados­ti.
5 Blaho­slavený muž, ktorý nimi na­pl­nil svoj túl. Nezahan­bia sa, keď budú hovoriť s ne­priateľmi v bráne.

RoháčekŽalmy127